VIII Ogólnopolskie Sympozjum i Warsztaty EUS & Endo live 2023

W imieniu Komitetu Organizacyjnego VIII Ogólnopolskiego Sympozjum i Warsztatów EUS & Endo Live 2023 chcielibyśmy serdecznie podziękować Państwu, za udział w warsztatach Endoeus 2023 w Toruniu. Podczas warsztatów nasi eksperci wykonali „na żywo” 44 zabiegi u 39 chorych.

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie i chęć przyjazdu do Torunia w celach edukacyjnych jak również dzielenia się ze wszystkimi swoimi doświadczeniami.

Zapraszamy Państwa na kontynuację warsztatów Endoeus w terminie 10-11 maja 2024

Miejsce

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

Certyfikat
Punkty edukacyjne

Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne.

Patronat naukowy

Warsztaty pod patronatem Sekcji Endoskopii Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich

Patronat naukowy Patronat naukowy
PATRONAT ORGANIZACYJNY

Dr Sylwia Sobczak
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

Patronat ogranizacyjny
KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący Honorowy
prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski
prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski
prof. dr hab. n. med. Marian Smoczyński
prof. dr hab. n. med. Marian Smoczyński
Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska
dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska
dr hab. n. med. Mateusz Jagielski, prof. UMK
dr hab. n. med. Mateusz Jagielski, prof. UMK
Członkowie Komitetu Naukowego

dr n. med. Andrzej Baniukiewicz (Białystok)
dr hab.n. med. Andrzej Białek (Szczecin)
dr n. med. Małgorzata Degowska (Warszawa)
lek. Jacek Drzewiecki (Elbląg)
dr n. med. Michał Dubowik (Gdańsk)
dr n. med. Piotr Gietka (Warszawa)
dr n. med. Grzegorz Jarczyk (Toruń)
dr n. med. Roman Kaczor (Katowice)
prof. dr hab. n. med. Michał F. Kamiński (Warszawa)
dr n. med. Dariusz Kąkol (Warszawa)
lek. Sławomir Kozieł (Warszawa)
dr n. med. Łukasz Krupa (Rzeszów)
dr hab. n. med. Krzysztof Kurek (Białystok)
dr n. med. Tomasz Marek (Katowice)
dr hab. n. med. Ewa Nowakowska- Duława (Katowice)
dr n. med. Jan Pertkiewicz (Warszawa)
dr hab. n. med. Marcin Polkowski (Warszawa)
dr n. med. Michał Pracki (Warszawa)
dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski (Warszawa)
lek. Artur Raiter (Lubin)
dr n. med. Maciej Rupiński (Warszawa)
lek. Robert Staroń (Rzeszów)
prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura (Kraków)
dr n. med. Michał Żorniak (Warszawa)

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski
dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska
dr hab. n. med. Mateusz Jagielski, prof. UMK

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik
prof. dr hab. n. med. Jacek Szeliga
dr n. med. Jacek Piątkowski
dr n. med. Grzegorz Jarczyk
dr n. med. Mariusz Nowak
dr n. med. Jarosław Redziński
dr n. med. Piotr Marcinkowski
dr n. med. Aleksandra Mojkowska
dr n. med. Wojciech Kupczyk
dr n. med. Jakub Juźwiak
dr n. o zdr. Ewa Sztuczka
lek. Robert Mielcarek
lek. Łukasz Bereziak
lek. Janusz Ogonowski
lek. Michał Zieliński
lek. Jakub Czyżewski
lek. Agata Chwarścianek
lek. Eryk Bella
lek. Patryk Kaczor
mgr Magdalena Krueger
stud. Daria Kozdroń
stud. Natalia Zduńczyk

Zespół anestezjologiczny z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L.Rydygiera w Toruniu.
Zespół pielęgniarek endoskopowych oraz pielęgniarek operacyjnych z Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L.Rydygiera w Toruniu.
Zespół pielęgniarek Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L.Rydygiera w Toruniu.

Program
12 maja 2023 (piątek)

7.45 – 8.00 – rozpoczęcie sympozjum
8.00-10.30 – I sesja zabiegowa (5 zabiegów)
10.30-11.00- przerwa kawowa
11.00-11.15- omówienie zabiegów przez operatorów z I sesji
11.15-13.30- II sesja zabiegowa (5 zabiegów)
13.30-14.30- przerwa lunchowa
14.30-14.45- omówienie zabiegów przez operatorów z II sesji
14.45- 17.00- III sesja zabiegowa (5 zabiegów)
17.00-17.30- przerwa kawowa
17.30-17.45- omówienie zabiegów przez operatorów z III sesji
17.45-20.00- IV sesja zabiegowa (5 zabiegów)

21.00- wspólna kolacja dla wszystkich biorących udział w warsztatach

Łącznie 20 zabiegów endoskopowych:
5 zabiegów drenażowych zbiorników płynowych pod kontrolą EUS
3 przezścienne drenaże pozaanatomiczne dróg żółciowych pod kontrolą EUS
2 biopsje pod kontrolą EUS (EUS-FNA)
1 zabieg zespolenia żołądkowo-jelitowego (gastroenterostomia) pod kontrolą EUS
1 zabieg ablacji guza trzustki (EUS-RFA)
1 zabieg obliteracji (coile) do żylaków dna żołądka pod kontrolą EUS
7 zabiegów ECPW

13 maja 2023 (sobota)

7.45-8.00- omówienie zabiegów przez operatorów z IV sesji
8.00- 11.00- V sesja zabiegowa (7 zabiegów)
11.00-11.30- przerwa kawowa
11.30-11.45- omówienie zabiegów przez operatorów z V sesji
11.45-14.30- VI sesja zabiegowa (8 zabiegów)
14.30-14.45- omówienie zabiegów przez operatorów z VI sesji
14.45-15.00- zakończenie sympozjum
15.00-16.00- lunch
16.00-17.00- spotkanie zespołu ekspertów- obrady na temat wytycznych endoskopowego leczenia pozapalnych trzustkowych zbiorników płynowych

Łącznie 15 zabiegów endoskopowych:
5 zabiegów drenażowych zbiorników płynowych pod kontrolą EUS
2 przezścienne drenaże pozaanatomiczne dróg żółciowych pod kontrolą EUS
1 biopsja pod kontrolą EUS (EUS-FNA)
1 zabieg zespolenia żołądkowo-jelitowego (gastroenterostomia) pod kontrolą EUS
1 zabieg ablacji guza trzustki (EUS-RFA)
5 zabiegów ECPW

Video
Podsumowanie
sesja 1
sesja 2
sesja 3
sesja 4
sesja 5
sesja 6
Sponsorzy
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Kontakt w sprawach organizacyjnych

ENDOEUS

Kontakt w sprawach organizacyjnych

Agnieszka Ligenza
tel. +48 603 051 255
e-mail: konferencja@endoeus.pl

MediProffs
Brodzińskiego 43 71-133 Szczecin